Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) ο προσωρινός πίνακας του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης οκτάμηνης διάρκειας. 

Όσον αφορά στο Δήμο Λεβαδέων αντιστοιχούν 81 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ως ακολούθως: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 5
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ 5
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 10
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ 8
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΕ 2
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΕ 6
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΕ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 3
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ 1
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΔΕ 1
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΕ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ 2
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ 1
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 3
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ 1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 1
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 1
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 8
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ/ΤΕ 1

 

Follow us: