Τι προβλέπει απόφαση Πετρόπουλου..

Ευνοϊκούς όρους για την εξαγορά έως και 10 πλασματικών ετών από περίπου 190.00 αγρότες προβλέπει υπουργική απόφαση Πετρόπουλου, η οποία θα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους και το κόστος για κάθε μήνα εξαγοράς πέφτει πλέον στα 82,05 ευρώ…

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση, η εξόφληση μπορεί να γίνει..

Με εφάπαξ καταβολή των εισφορώνμέσα σε 3 μήνες ,από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και με έκπτωση 2%για κάθε έτος αναγνώρισης στην εφάπαξ πληρωμή παρέχει έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης..

Σε έως και 120 δόσεις για 10 χρόνια, δηλαδή σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Για παράδειγμα αν ο αγρότης αναγνωρίσει 1 έτος δικαιούται 12 δόσεις, αν αναγνωρίσει 3 έτη δικαιούται 36 δόσεις. Οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται όπως και οι τρέχουσες εισφορές, δηλαδή με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης και η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με τόκο καθυστέρησης.

Η απόφαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την διάταξη του νόμου 4488 του περασμένου Σεπτεμβρίου καθορίζοντας την διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων ποσών.

Για την αναγνώριση ο ασφαλισμένος αγρότης υποβάλλει σχετική αίτηση άπαξ πριν από την συνταξιοδότησή του.

Δικαιούχοι είναι οι αγρότες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι οφείλουν χρόνο ασφάλισης στον πρώην κλάδο πρόσθετης ασφάλισης, δηλαδή, περίπου 190.000 αγρότες και τοόφελος από το φτηνότερο κόστος εξαγοράς υπολογίζεται πως μπορεί να ξεπεράσει και τα 3.500 ευρώ στην10ετία.

Μέσω της εξαγοράς, οι ,δικαιούχοι μπορούν να θεμελιώσουν νωρίτερα δικαίωμα, «κερδίζοντας» σε ακραίες περιπτώσεις έως και μια 10ετία ασφάλισης.

Το παράθυρο της εξαγοράς ανοίγει και για τους εγγεγραμμένους μόνο στα μητρώα ασφαλισμένων του πρώην κλάδου πρόσθετης ασφάλισης.

Να σημειωθεί ότι, ο κλάδος πρόσθετης ασφάλισης ήταν σε λειτουργία μια 10ετία, από το 1988 έως 1997και με πρόσφατη διάταξη ορίστηκε ως νέο κόστος το 20% επί του 70% του κατώτατου βασικού μισθού, που σημαίνει πως για κάθε έτος εξαγοράς ο αγρότης πληρώνει πλέον 984,48 ευρώ, δηλαδή 82,05 ευρώ το μήνα. ,

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο ή σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με χρόνο λήψης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα.

Σε περίπτωση που ο αγρότης θεμελιώσει δικαίωμα πριν από την εξόφληση της εισφοράς εξαγοράς, το ποσό της εξαγοράς που δεν έχει εξοφληθεί συνυπολογίζεται με τις λοιπές οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και αν ,το άθροισμα ξεπερνά το πλαφόν των 4.000 ευρώ, η σύνταξη χορηγείται όταν οι οφειλές πέσουν στις 4.000 ευρώ.

Follow us: