Δείτε τους λόγους..

Υπέρ της ίδρυσης ξεχωριστού Φορέα Διαχείρισης για τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, τον Βοιωτικό Κηφισό και την Καταβόθρα Αλιάρτου, με έδρα την Θήβα Βοιωτίας, τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας..

Πρόκειται για την ψήφιση για δημιουργία φορέα που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,  με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Ευβοίας» με προσωρινή έδρα του Φορέα την πόλη της Χαλκίδας, στον οποίο,  πέραν από τις περιοχές που ανήκουν διοικητικά στην ΠΕ Ευβοίας, περιλαμβάνονται και οι λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη  και το σύστημα Βοιωτικού Κηφισού- Καταβόθρα Αλιάρτου, που ανήκουν στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Βοιωτίας και μάλιστα,  οι λίμνες μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Θηβαίων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες…

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κρίθηκε αναγκαία η σύσταση ξεχωριστού φορέα διαχείρισης για τις περιοχές που ευρίσκονται στην Π.Ε. Βοιωτίας, για συγκεκριμένους και σημαντικούς λόγους..

Οι λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη μαζί με το Βοιωτικό Κηφισό και την Καταβόθρα Αλιάρτου, αποτελούν ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ενδιαίτημα  τόσο για την προστασία της βιοποικιλότητας, όσο και για την διατήρηση του υδάτινου πόρου…

Στις περιοχές αυτές καταφεύγουν μεγάλοι πληθυσμοί πτηνών και θηλαστικών, στις δε λίμνες ενδημούν δυο είδη ψαριών που συναντώνται μόνο σ’ αυτές και πουθενά αλλού στον κόσμο.

Οι λεκάνες απορροής του ενδιαιτήματος αυτού, εκτίνονται από την περιοχή νότια του Σπερχειού μέχρι τις βόρειες παρυφές του Ασωπού κι επιπλέον, οι λίμνες αποτελούν αναπληρωματικούς ταμιευτήρες της Αττικής, διαχειριζόμενους από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,  η οποία, λόγω της προστασίας του ταμιευτήρα έχει επιφέρει δεσμεύσεις και περιορισμούς δυσανάλογους του σκοπού της, ενώ η περιοχή της Θήβας, δεν λαμβάνει ούτε κατ’ ελάχιστον ως ανταπόδοση παροχή ύδατος, για άρδευση καταβάλλοντας τεράστια ποσά προς την ΕΥΔΑΠ.

Η τεράστια σημασία του περιβαλλοντικού ενδιαιτήματος του συστήματος του Βοιωτικού Κηφισού, των λιμνών Υλίκης και παραλίμνης και της Καταβόθρας Αλιάρτου, δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο οποίος περιλαμβάνει το ιδιαίτερο και εξόχως αυτό οικοσύστημα στο Φορέα Διαχείρισης Ευβοίας.

Επομένως, υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να συσταθεί ιδιαίτερος Φορέας Διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή NATURA,  που θα περιλαμβάνει το σύστημα Βοιωτικού Κηφισού τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη και την Καταβόθρα Αλιάρτου, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής αυτής αλλά και της ιδιοσυστασίας της (υδάτινος πόρος και οικοσύστημα υψίστης σημασίας), προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του Νόμου αλλά και των Ευρωπαϊκών οδηγιών, παράλληλα δε, να εγκαθιδρυθεί ένα θεσμικό πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.

Την απόφαση του Δήμου, που στηρίζουν και οι Δήμοι Αλιάρτου-Θεσπιέων και Ορχομενού, απέστειλε ο Δήμαρχος Θηβαίων στον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο, ζητώντας και συνάντηση μαζί του προκειμένου να συζητηθεί το θέμα.

Follow us: