ΚΛΙΜΑΚΙO ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΟΚ ΣΤΗΝ ΑΣΚΡΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΠΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ
Κλιμάκιο του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Λαμίας, με επικεφαλής την Διευθύντρια κα Σταφύλη
Ουρανία και της ΔΑΟΚ, με την κα Μάμαλη Παναγιώτα, επισκέφτηκαν περιοχές του Δήμου
Αλιάρτου-Θεσπιέων, για επιτόπια αυτοψία καταστροφών λόγω μυκητολογικής προσβολής των καλλιεργειών.
Συγκεκριμένα στην Κοινότητα της Άσκρης έγινε έλεγχος στις αμπελοκαλλιέργειες και διαπιστώθηκε πολύ μεγάλη έως και ολική καταστροφή από τον περονόσπορο, με αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση των καλλιεργητών, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν και με πρόσθετα έξοδα συνεχών ραντισμάτων για την προστασία των φυτών που τελικά κατέστη άσκοπη.
Η αυτοψία συνεχίστηκε σε καλλιέργειες κρεμμυδιών στις Θεσπιές, όπου διαπιστώθηκε παρόμοια εικόνα.
Ο Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων κος Ντασιώτης Γεώργιος έκανε την παρακάτω δήλωση:
« Ευχαριστώ την Διευθύντρια του ΕΛΓΑ Λαμίας κα Σταφύλη Ουρανία με τους συνεργάτες της και την προϊσταμένη της ΔΑΟΚ κα Μάμαλη Παναγιώτα για την άμεση ανταπόκριση στο, από 29/6/2023, έγγραφό μου για αυτοψία στην περιοχή. Η καταστροφή είναι τεράστια και οι καλλιεργητές μας σε απόγνωση. Παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για αυτού του είδους τις καταστροφές, θέλουμε να έχουμε τεκμηριωμένη εικόνα για να διεκδικήσουμε από την Κυβέρνηση, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, στήριξη του εισοδήματος αυτών των ανθρώπων. Το πρόβλημα αφορά αντίστοιχες καλλιέργειες σε όλο το Νομό Βοιωτίας.»

ΓΡΑΦΕΊΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Follow us: