Δυναμική η παρουσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD EXPO/ OENOTELIA 2023

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε στην έκθεση τροφίμων και ποτών
FOOD EXPO/ OENOTELIA 2023 που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο
METROPOLITAN EXPO στην Αττική από τις 18 έως και τις 20 Μαρτίου 2023.
Για ακόμα μια χρονιά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τη υποστήριξη του
Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) εξασφάλισε μια δυναμική και άκρως
επιτυχημένη παρουσία για τους 31 εκθέτες που απάρτιζαν το περίπτερο της,
κερδίζοντας την προτίμηση των επισκεπτών μέσα από τον αγροδιατροφικό
πλούτο και την πλειάδα επιλογών που παρουσίασαν σε αυτό το διεθνές
εκθεσιακό γεγονός υψηλής απήχησης. Μέσα από τις διαδοχικές συναντήσεις
που πραγματοποίησαν, οι εκθέτες διαμόρφωσαν πλαίσια συνεργασίας και
δικτύωσης με δυνητικούς αγοραστές, ενισχύοντας τις προοπτικές για
διαπεριφερειακό εμπόριο και πωλήσεις εντός και εκτός των ελληνικών
συνόρων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Ευάγγελος
Κούκουζας δήλωσε «η έκθεση FOOD EXPO 2023 αποτελεί αναμφίβολά ένα
από τα σημαντικότερα εκθεσιακά γεγονότα του κλάδου των τροφίμων και
ποτών που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Η επιτυχημένη διοργάνωση και
διεξαγωγή αποτελεί χρόνια τώρα μια πολύτιμη ευκαιρία σύναψης επωφελών
εμπορικών ευκαιριών για τους παραγωγούς μας. Όπως έχει τονίσει ο
Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, οι εκθέσεις προσφέρουν πολυεπίπεδα οφέλη
σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών λειτουργιών, που κάνουν την επιχείρηση
καλύτερη, ανθεκτικότερη και αποτελεσματικότερη σε ένα διεθνές και άκρως
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η εκθεσιακή εμπειρία που αποκομίζει η επιχείρηση

από την συμμετοχή της στην έκθεση FOOD EXPO 2023 μπορεί να αποτελέσει
το εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων αγορών και την ενίσχυση του ήδη
υπάρχοντος πελατολογίου τους. Συνεχίζουμε να πορευόμαστε με πρόγραμμα
και υπεύθυνο σχεδιασμό έτσι ώστε να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των
στερεοελλαδίτικων επιχειρήσεων ».

Follow us: