Άρδευση 5.130 στρ. με κλειστό σύστημα απο το υδάτινο δυναμικό των Πηγών των Χαρίτων

0
851

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, συναντήθηκαν την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά για την υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής “Ι” του αναδασμού Ορχομενού Π.Ε. Βοιωτίας», που έγινε παρουσία του Γεν. Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ Δ. Παπαγιαννίδη, του Βουλευτή Ν.Δ. Βοιωτίας Ανδρέα Κουτσούμπα και της Δημάρχου Ορχομενού Βούλας Καράλη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 5.100.000 €, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 για τις «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και αφορά την άρδευση 5.130 στρεμμάτων του αναδασμού Ορχομενού (στο βόρειο τμήμα – περιοχή Ι) αξιοποιώντας το υδάτινο δυναμικό των Πηγών των Χαρίτων.

«Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής “Ι” του αναδασμού Ορχομενού Π.Ε. Βοιωτίας» φανερώνει στην πράξη πως η Π.Ε. Βοιωτίας συνδράμει σταδιακά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών στον αγροτικό τομέα και παράλληλα ξεδιπλώνει μια ακόμη πτυχή του σχεδιασμού μας για τον αγροτικό μας κόσμο. Σε πείσμα όσων επιμένουν να μηδενίζουν το παραγόμενο έργο της αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού σε όλα τα επίπεδα, η δική μας απάντηση είναι ότι σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, τα συνολικά στρέμματα που θα εξυπηρετούνται με κλειστό κύκλωμα στον Ορχομε-
νό θα ανέλθουν σε 13.175.

Ένα όραμα που ξεκίνησε από τον αείμνηστο Δήμαρχο Ορχομενού Λουκά Υπερήφανο, αρχικά για το νότιο τμήμα του αναδασμού Ορχομενού (δίκτυο της περιοχής ΙΙ), το οποίο λειτουργεί από ετών, και συνεχίζεται με την επέκτασή του (δίκτυο της περιοχής Ι).

Δουλεύουμε συντονισμένα όλοι μαζί αποδίδοντας τα καλύτερα στον τόπο μας», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης συνολικής έκτασης 5.130 στρεμμάτων, αξιοποιώντας το υδάτινο δυναμικό των Πηγών Χαρίτων-Ορχομενού.

Το δίκτυο προβλέπεται να τοποθετηθεί παράλληλα σε υφιστάμενο αγροτικό δρόμο και εντός των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών. Αποτελείται από αγωγούς υπό πίεση από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς PN16atm με διαμέτρους από Ø140 έως Ø630, συνολικού μήκους περίπου 19χλμ με χαλυβδοσωλήνα μήκους 20μ και 118 υδροστόμια.
Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ακάλυπτης δεξαμενής αναρρύθμισης και αντλιοστασίου συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων διατάξεων για την πλήρη και ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Όλες οι απαραίτητες συσκευές λειτουργίας και ελέγχου του δικτύου (δικλείδες απομόνωσης, διατάξεις εκκενώσεων και αερεξαγωγών κλπ), θα εγκατασταθούν εντός κατάλληλων φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με οπλισμό B500C.

 

Follow us: