Καθηγητές και μαθητές του  1ου ΕΠΑΛ Λαμίας στα  πλαίσια του προγράμματος μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία    σε ένα  δίκτυο  και άλλων έξι σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  δημιούργησαν το ΕΠΑ.Λ MeteoΝet. Το έργο  μπορεί να υποστηρίζει:

  1. Real Time μετρήσεις
  2. Εύκολη αναζήτηση στατιστικών στοιχείων σε ημερήσια εβδομαδιαία μηνιαία και ετήσια βάση 3. 10ήμερη μετεωρολογική πρόβλεψη για τη πόλη μας σε συνεργασία με WU και MeteoGuru 4. Δημιουργία Alarms και σεναρίων ενημέρωσης για έντονα καιρικά φαινόμενα
  3. Δημιουργία εφαρμογής για πρόσβαση από το κινητό μας   

O μετεωρολογικός κόμβος αποτελεί 1η υποδράση του σχεδίου δράσης με τίτλο: “Τεχνολογική αναβάθμιση του θερμοκηπίου και εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού”.

πηγή ilamia.gr

Follow us: