Μία από τις πολλές διεθνείς ορολογίες που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει σημαντική δυναμική στον κόσμο της τεχνολογίας είναι αυτή του Big Data, η οποία μάλιστα έχει διπλή έννοια. Αναφέρεται τόσο στην ύπαρξη  μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων, όσο και στην τεχνολογία που περιλαμβάνει τα κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες που απαιτούνται από έναν οργανισμό, ώστε να μπορεί αυτός να χειρίζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων και μονάδων αποθήκευσης.

Η μεγάλη τεχνολογική και επιχειρηματική πρόκληση της εποχής είναι η αποτελεσματική διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων που πλέον βρίσκεται στην διάθεση εταιρειών και καταναλωτών. Ο όρος «Big Data», είναι ένας αρκετά γενικός και ασαφής όρος που περιγράφει κάθε συλλογή δεδομένων που έχει μεγάλο μέγεθος και περίπλοκη διάρθρωση. Κατά κανόνα ως “big data” νοούνται τα datasets που είναι υπερβολικά μεγάλα και περίπλοκα για να τα διαχειριστούν οι συνήθεις υπολογιστικές λύσεις του εμπορίου. Η διαχείριση αυτού του όγκου δεδομένων είναι ένα έργο δύσκολο υπολογιστικά, που όμως μπορεί να δώσει πολλά και πολύτιμα αποτελέσματα με τη σωστή επεξεργασία.

Γιατί είναι σημαντικό το Big Data;

Η σημασία του Big Data δεν περιστρέφεται γύρω από την ποσότητα δεδομένων που έχει μια εταιρεία, αλλά στο πώς χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται, καθώς καθεμιά ακολουθεί το δικό της τρόπο. Όσο πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα δεδομένα που λαμβάνει από διάφορες πηγές, τόσο περισσότερες δυνατότητες αποκτάει που θα της επιτρέπουν να καλύπτει κρίσιμα ζητήματα.

Εξοικονόμηση κόστους: Όταν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, ορισμένα εργαλεία Big Data και τα λογισμικά στατιστικών αναλύσεων που βασίζονται σε cloud, μπορούν να προσφέρουν μείωση του κόστους στην επιχείρηση και να βοηθούν επίσης στον εντοπισμό πιο αποτελεσματικών τρόπων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μειώσεις χρόνου: Η υψηλή ταχύτητα εργαλείων και τα αναλυτικά στοιχεία στη μνήμη (in-memory analytics), κάνει εύκολο τον εντοπισμό νέων πηγών δεδομένων, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να τις αναλύουν σε άμεσο χρόνο και να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις.

Παραγωγή προϊόντων υψηλής ζήτησης: Αναλύοντας μεγάλα δεδομένα, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Για παράδειγμα, αναλύοντας τις αγοραστικές συμπεριφορές των πελατών, μια εταιρεία μπορεί να ανακαλύπτει τα προϊόντα που πωλούνται περισσότερο και να παράγει τέτοια σύμφωνα με την τρέχουσα τάση, πράγμα που της δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να ξεπερνάει τους ανταγωνιστές της.

Έλεγχος της διαδικτυακής φήμης: Τα εργαλεία του Big Data μπορούν να κάνουν ανάλυση συναισθημάτων, επιτρέποντας στην εταιρεία να ενημερώνεται σχετικά με το ποιος και τι είδους σχόλια κάνει για αυτήν. Έτσι, βοηθούν με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της παρουσίας της επιχείρησης στο διαδίκτυο.

Ενίσχυση της απόκτησης και διατήρησης πελατών: Ο πελάτης είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, από το οποίο εξαρτάται κάθε επιχείρηση. Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που να μπορεί να διεκδικήσει την επιτυχία χωρίς πρώτα να έχει δημιουργήσει μια σταθερή πελατειακή βάση. Ωστόσο, ακόμη και με υπαρκτή πελατειακή βάση, μια επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοεί τον υψηλό ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει. Εάν μια επιχείρηση καθυστερεί να μάθει τι ψάχνουν οι πελάτες, τότε είναι πολύ εύκολο να αρχίσει να προσφέρει προϊόντα κακής ποιότητας. Έτσι, στο τέλος θα προκύψει απώλεια πελατείας που δημιουργεί αρνητική συνολική επίδραση στην επιτυχία της. Η χρήση Big Data επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρατηρούν διάφορα πρότυπα και τάσεις που σχετίζονται με τους πελάτες, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Επίλυση προβλημάτων διαφημιζόμενων και προσφορά πληροφοριών μάρκετινγκ: Τα Big Data Analytics μπορούν να βοηθήσουν στην αλλαγή όλων των επιχειρηματικών λειτουργιών. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα της εταιρείας να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών, να αλλάζει τη σειρά των προϊόντων της και φυσικά να διασφαλίζει ότι οι καμπάνιες μάρκετινγκ είναι αποτελεσματικές.

Οδηγός καινοτομιών και ανάπτυξης προϊόντων: Μία άλλη τεράστια δυνατότητα του Big Data είναι η ικανότητα του να βοηθάει τις εταιρείες να καινοτομούν και να αναπτύσσουν εκ νέου τα προϊόντα τους.

Σήμερα, η παραγωγή ποσότητας δεδομένων στην καθημερινή μας ζωή είναι τεράστια και ο όγκος της συνεχίζει να αυξάνεται. Όσο μεγάλο κι αν είναι το μέγεθός τους, τα διαθέσιμα δεδομένα δε βελτιώνουν από μόνα τους έναν οργανισμό, χωρίς να αναλυθεί και να κατανοηθεί η αξία τους. Η συλλογή και η επεξεργασία αυτού του βουνού δεδομένων δεν μπορούν να πραγματοποιούνται με παραδοσιακές μεθόδους και επομένως, η χρήση ειδικών εργαλείων Big Data βοηθάει στην απορρόφηση, την επεξεργασία, την ανάλυση και την οπτικοποίηση αυτών των τεράστιων ποσοτήτων τους.

1Ο ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

https://nowmag.gr/big-data/

http://www.excelixi.org/knowledge-base/e-business/big-data-ena-neo-simantiko-texnologiko-trend

Follow us: