Η δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη, οι αντιδήμαρχοι Κώστας  Ζυγογιάννης και Γρηγόρης Ξηρογιάννης καθώς και ο πρόεδρος της ΤΚ  Ορχομενού Γιάννης Ζουρνής, παρέδωσαν στο πολυδύναμο ιατρείο της έδρας  του δήμου έναν φορητό απινιδωτή και ένα σύγχρονο φορητό υπέρηχο για την  κάλυψη αναγκών άμεσης αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών των  δημοτών του δήμου. 

Η δωρεά είναι μία ευγενική προσφορά εταιρείας που δραστηριοποιείται στο  Δήμο και επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της. 

Εξειδικευμένος χειριστής ιατρικών μηχανημάτων υπέδειξε στους γιατρούς του  πολυδύναμου ιατρείου τον τρόπο λειτουργίας του απινιδωτή και του φορητού  υπέρηχου, τα οποία ενισχύουν τις υπάρχουσες υποδομές υγείας του Δήμου  Ορχομενού και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους  δημότες του. 

Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στο μέτρο των  δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων μας στο πολυδύναμο ιατρείο του Δήμου μας  και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ για την  στελέχωσή του και με το αναγκαίο ιατρικό προσωπικό προκειμένου να επιτελεί το  ρόλο του, δήλωσε η δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη.

Follow us: