Με ένα νέο, υπερσύγχρονο αναρροφητικό σάρωθρο ενισχύεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο οδικό δίκτυο, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου.

Η προμήθεια του αναρροφητικού σαρώθρου ανέρχεται στα 222.952 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε μέσω επιχορήγησης του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών. 

Από την ίδια επιχορήγηση, ο Δήμος Θηβαίων έχει προμηθευτεί δύο ημιφορτηγά 4Χ4, συνολικού ύψους 57.908 ευρώ. Εκ  του συνολικού ποσού, τα 48.248 ευρώ θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» και τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους του Δήμου.

Παράλληλα, ο Δήμος θα έχει παραλάβει έως τον Μάρτιο ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας και ένα διαξονικό φορτηγό με γερανό, συνολικού ποσού σύμβασης 297.104 ευρώ, εκ των οποίων τα 271.200 ευρώ θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» και το υπόλοιπο ποσό με χρήματα του Δήμου. 

«Η αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής.  Αξιοποιώντας τις επιχορηγήσεις μέσω των προγραμμάτων του υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύουμε και ανανεώνουμε το στόλο των οχημάτων του Δήμου, κάνοντας ένα ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας», τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γιώργος Αναστασίου.

Follow us: