Παρακαλούνται οι καλλιεργητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών αρδευτικών δικτύων (δημοτικές γεωτρήσεις), στις κοινότητες Σωληναρίου, Υψηλάντη και Μαυρομματίου (Φλέβα) να προσέλθουν ,ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/5/2021,  στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων,(εργάσιμες ημέρες 08.30 π.μ έως 11.30 π.μ ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ.2268350211 ), για να υποβάλουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, καθώς και το ειδικό έντυπο συναίνεσης, προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα ποτίσματος. Χωρίς την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων και την προσκόμιση της βεβαίωσης, του Γραφείου Εσόδων, στον υδρονομέα  δεν είναι εφικτή η χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων.

         Υπενθυμίζουμε πως η χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων για τη νέα αρδευτική περίοδο (1/5 έως 31/8/2021), προϋποθέτει για τον κάθε καλλιεργητή την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών.

Follow us: