Το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ στις 26 Απριλίου 1986 μάς δίδαξε ότι σε μία
ασφαλή και βιώσιμη κοινωνία, η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να αποτελεί
προτεραιότητα, αφού ακόμα και σήμερα οι συνέπειες του ατυχήματος είναι
δύσκολο να αποτιμηθούν.

Η αντίδραση που προκάλεσε στη διεθνή κοινότητα οδήγησε στην υπογραφή
διεθνών συμβάσεων για τη θέσπιση κοινών προτύπων και ελαχιστοποίησης των
κινδύνων από την πυρηνική ενέργεια, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Υπηρεσίας
Ατομικής Ενέργειας.

Οδήγησε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πράσινη Συμφωνία που στοχεύει μέχρι
το 2050 να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος.

Η εξέλιξη της επιστήμης και η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορούν να μάς
διασφαλίσουν ενεργειακή επάρκεια με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.

Γιώτα Πούλου

Follow us: