Στον Ασπρόπυργο

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τον Δήμο Ασπροπύργου για την αποτελεσματικότερη στήριξη των ανέργων, ξεκινάει η υλοποίηση νέου προγράμματος κατάρτισης στην ειδικότητα Εργάτης Φύλλου Μέταλλου – Συγκολλητής Μετάλλων. Η δράση διαμορφώνεται στο πλαίσιο των νέων συμπράξεων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων του ΟΑΕΔ με την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν ως σκοπό την αμεσότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των τοπικών οικονομιών και αγορών εργασίας. 

Στόχος της κατάρτισης είναι η αναβάθμιση των προσόντων των υποψήφιων εργαζομένων στον τομέα της βιομηχανίας, που απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και αναβαθμισμένες γνώσεις σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στην ειδικότητα του εργάτη μετάλλου, αλλά και την ουσιαστική διασύνδεση αυτών με την αγορά εργασίας.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 30 ανέργους, ηλικίας 18-55 ετών, οι οποίοι είναι κάτοικοι του Δήμου Ασπροπύργου, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και αναζητούν εργασία σε αυτή την ειδικότητα. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sygolites_katartizomenoi@oaed.gr από τις 9-10-2020 έως και τις 23-10-2020. Η αίτηση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr 

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Ελευσίνα, ενώ η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του Δήμου Ασπροπύργου. Μετά την πιστοποίηση τους από διαπιστευμένο φορέα, οι καταρτιζόμενοι θα απασχοληθούν σε ποσοστό 80% σε συναφείς επιχειρήσεις.

Follow us: