Με αφορμή δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάργηση των βυθιζόμενων κάδων (πηγάδια) στη Θήβα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Οι βυθιζόμενοι κάδοι (πηγάδια) στην πόλη της Θήβας σχεδιάσθηκαν και τοποθετήθηκαν την δεκαετία του 1990 και ήταν μια πρωτοποριακή ιδέα για τα δεδομένα της εποχής, τα οποία διαχειρίζονταν ένα μόνο ρεύμα αποβλήτων (δηλαδή ενός κάδου, των σύμμεικτων απορριμμάτων). Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωροθέτησης και φυσικά δεν έχουν συνδεθεί με τον βιολογικό καθαρισμό, όπως λανθασμένα αναφέρεται.

Τη δεκαετία του 2000 προστέθηκε ένα επιπλέον ρεύμα (μπλε κάδος της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας).

Σήμερα, μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) του 2015 – 2020 αλλά και του πρόσφατα ψηφισμένου για την ερχόμενη δεκαετία 2020 – 2030, του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και του Τοπικού Σχεδίου του Δήμου (ΤΟΣΔΑ), οι Δήμοι θα πρέπει να αναπτύξουν διακριτά ρεύματα στην πηγή. Δηλαδή διαφορετικούς κάδους για κάθε ρεύμα αποβλήτου, όπως παρακάτω :

  • Καφέ κάδος για τα οργανικά απορρίμματα
  • Μπλε κάδος για την ανακύκλωση
  • Κίτρινος κάδος για χαρτί – χαρτόνι & κόκκινος κάδος για πλαστικό, μπλε κάδος (καμπάνες) για γυαλί, σε στοχευμένα σημεία.
  • Πράσινος κάδος για το υπόλειμμα.

Σύμφωνα με τον νέο ΕΣΔΑ η σύνθεση των απορριμμάτων έχει ως εξής:

  • Οργανικά απορρίμματα 44,30 %
  • Ανακυκλώσιμα 44,30 %
  • Λοιπά 11,40 %

Είναι επομένως προφανές ότι οι βυθιζόμενοι κάδοι του τύπου που υφίστανται σήμερα στην πόλη μας (πηγάδια), δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα νέα δεδομένα που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και ειδικότερα τα διακριτά ρεύματα και την διαλογή στην πηγή.

Ήδη ο Δήμος Θηβαίων, ενόψει της ολοκλήρωσης κατασκευής της ΜΕΑ Θήβας, έχει υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση καφέ κάδων, οχημάτων αποκομιδής και πλυντηρίων κάδων για την ανάπτυξη διακριτού ρεύματος διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων.

Αυτός είναι και ο λόγος κατάργησης των υπαρχόντων βυθιζόμενων κάδων, διότι δεν μπορούν να διατηρηθούν προκειμένου να συλλέγουν το 11,40 % των απορριμμάτων.

Ο Δήμος Θηβαίων, στα πλαίσια της ομογενοποίησης& εκσυγχρονισμού του στόλου αποκομιδής, εξετάζει και την περίπτωση των βυθιζόμενων κάδων με άλλη μορφή και με κάδους συμβατούς για όλα τα ρεύματα απορριμμάτων.

Follow us: