Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφούμενες υγειονομικές συνθήκες και στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότερη παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές όταν και όπου αυτό απαιτηθεί, υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι άξονες του επιμορφωτικού προγράμματος αφορούν στη Μεθοδολογία της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων (webex, η-τάξη, e-me, κ.λπ.) και αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου (Φωτόδεντρο, Αίσωπος, κ.λπ.), καθώς και στην βιωματική επεξεργασία και εφαρμογή διδακτικών παραδειγμάτων. Μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης και ενδυνάμωσης όλων των εκπαιδευτικών ενισχύεται ο ψηφιακός αλφαβητισμός και προωθείται η ευρύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Δρ. Χρίστος Μαρκαντώνης

πηγή fresh- education.gr

Follow us: