Έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος

Ο Δήμος Θηβαίων στην προσπάθειά του να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την καθαριότητα της πόλης και των κοινοτήτων του, με τη συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, συνεχίζει να προβαίνει σε επιβολή προστίμων- με βάση τον «Κανονισμό Καθαριότητας Δ.Θ.» – σε παραβάτες που ανεξέλεγκτα εναποθέτουν αδρανή, ογκώδη και διάφορα άλλα απορρίμματα σε δημόσιους χώρους ή δεν τηρούν το κανονιστικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα από 30/3 έως 10/8/2020 έχουν επιβληθεί τα ακόλουθα πρόστιμα:

1) Για «Εναπόθεση αποβλήτων εντός των κάδων χωρίς τη χρήση πλαστικών στεγανών ερμητικά κλειστών σακουλών», πρόστιμο 50 ευρώ

• 30/3/2020 σε ιδιώτη στη Θήβα

• 5/5/2020 σε επιχείρηση στη Θήβα• 12/5/2020 σε επιχείρηση στη Θήβα

• 22/6/2020 σε επιχείρηση στη Θήβα

2) Για «Ρύπανση Χερσαίου Περιβάλλοντος», στις 14/4/2020  πρόστιμο 1000 ευρώ σε επιχείρηση στην Ελλοπία

3) Για «Εναπόθεση χύμα σκουπιδιών Εκτός Κάδου», στις 15/4/2020 πρόστιμο 300 ευρώ, σε επιχείρηση στη Θήβα

4) Για «Διαφημίσεις εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων που έχουν προβλεφθεί από τον Δήμο», στις 22/6/2020 πρόστιμο 30 ευρώ σε επιχείρηση στη Θήβα

5) Για «Τοποθέτηση ογκωδών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς τηλεφωνική συνεννόηση με την ΥΚΔΘ», στις 23/6/2020 πρόστιμο 150 ευρώ σε ιδιώτη στη Θήβα

6) Για «Απόρριψη  αδρανών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την άδεια κατάληψης χώρου από το Δήμο», στις  10/8/2020 πρόστιμο 300 ευρώ σε ιδιώτη στη Θήβα.

Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται εάν εντοπιστεί ο παραβάτης επ’ αυτοφώρω ή αν υπάρχει κάποια φωτογραφία που να το αποδεικνύει ή προκύπτει η ταυτότητά του από το είδος των απορριμμάτων, ώστε να επιβεβαιωθεί.

“Σε καμία περίπτωση δεν είναι σκοπός του Δήμου μας η επιβολή προστίμων στους πολίτες αλλά η συμμόρφωση όλων μας στους κανόνες που θεσπίζουν συντεταγμένα όργανα του Δήμου για τη διασφάλιση κοινωνικών αγαθών, όπως είναι η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται συνεχής συνεργασία φορέων, πολιτών και αρμόδιων υπηρεσιών”, σημείωσε ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου.

Και πρόσθεσε: “Απαιτείται σεβασμός στις διατάξεις, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα που απεικονίζονται και περιγράφονται στον Κανονισμό, που εάν δεν τηρούνται επηρεάζουν τις ζωές μας και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας και το περιβάλλον μέσα στο οποίο συνυπάρχουμε. Έχουμε κατ΄ επανάληψη δηλώσει ότι ως δημοτική αρχή δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε παραβάσεις θεμάτων καθαριότητας και αντίστοιχα εμείς από την πλευρά μας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουμε, ώστε η πόλη και οι κοινότητες να είναι πάντα καθαρές»

Follow us: