Για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι με την απόφαση 42/23-3-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 της ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), αποφασίστηκε η απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Παρακαλούμε, όσοι επιχειρηματίες εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη, όπως συμπληρώσουν την αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων https://dimoslevadeon.gr/ και συγκεκριμένα στην επιλογή «Εξυπηρέτηση» – «Εργαλεία» στο κεντρικό μενού επιλογών της ιστοσελίδας. 

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά συμψηφιζονται με μελλοντικές απαιτήσεις των τελών, ενώ σε περίπτωση εξόφλησης των λογαριασμών, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, παρακαλούνται οι επιχειρηματίες να προσκομίσουν αντίγραφο λογαριασμού και εξοφλητική απόδειξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 22613 – 50878 και 22613 – 50825.  

Follow us: