Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας εκλέχθηκε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, με τον συνδυασμό της Περιφερειακής Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας Στερεάς και επικεφαλής τον Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Νίκο Σουλιώτη, που  εκλέχθηκε και Πρόεδρος της ΠΕΔ Στ. Ελλ. 

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Θηβαίων που συμμετείχαν στην ίδια διαδικασία εκλέχθηκαν ο κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης, με τον συνδυασμό της «Περιφερειακής Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας Στερεάς» και ο κ. Σταμάτης Χαλβατζής, με τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Στερεάς»

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και διαδικασίες εκλογής εκπροσώπων της ΠΕΔ στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ  όπου εκλέχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Θ. κ. Γρηγόρης Παπαβασιλείου.

Follow us: