Το Κέντρο Κοινότητας Λιβαδειάς ενημερώνει ότι από Πέμπτη 12/09/2019
τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων μέσω ΟΠΕΚΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο Κέντρο Κοινότητας Λιβαδειάς και οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στη Λαμία.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Λιβαδειάς , Δωδεκανήσου 12, στα τηλέφωνα 2261020150-151 καθώς επίσης και στο www.oga.gr .

Follow us: