Ως Κοινωνικού Πολυκέντρου

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε την ένταξη του έργου «Αξιοποίηση του “Κτιρίου Γαλλικής” ως Κοινωνικού Πολύκεντρου» με δικαιούχο τον δήμο Διστόμου- Αράχοβας – Αντίκυρας και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.719.639,65 €.

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, επισημαίνει σχετικά πως «η Κυβέρνηση, με σεβασμό στην ιστορικότητα του κτιρίου, μεριμνά ενεργά για τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με σύγχρονες μεθόδους. Η αξιοποίηση του Κτιρίου Γαλλικής ως Κοινωνικού Πολυκέντρου εντάσσεται στην ευρύτερη κοινωνική πολιτική μας που έχει ως κέντρο της τις κοινότητες και τους ανθρώπους που τις απαρτίζουν.»

Στο πλαίσιο του έργου χρηματοδοτείται με ποσοστό 100% η αποκατάσταση του κτιρίου Γαλλικής και η επαναλειτουργία τους ως Κοινωνικού Πολύκεντρου (Social Hub) για τη φιλοξενία δραστηριοτήτων Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης και την Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας και Πρόληψης προς τις Ευπαθείς Ομάδες του Δήμου.

Ειδικότερα, θα αποκατασταθεί και θα διαμορφωθεί ώστε να λειτουργήσουν:

  • Συμβουλευτική Προώθησης στη Κοινότητα κυρίως για τις Περιθωριοποιημένες ομάδες
Follow us: