Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι παρατείνεται έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 η υποβολή αιτήσεων για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 8 έως και 14 ετών στην κατασκήνωση του Δήμου στη θέση “Παλιομηλιά Ελικώνα”.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας και απόδειξη πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ)  στο Δημοτικό Κατάστημα, Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος στους αρμόδιους υπαλλήλους κ.κ. Ευαγγελίου Ευστάθιο τηλ.: 2261350867 και κ. Γεροκωνσταντή Ευσταθία 2261350864.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατασκηνωτικές περίοδοι για το φετινό καλοκαίρι είναι:

Α΄ κατασκηνωτική περίοδος: 1/7/2019 – 10/7/2019
Β΄ κατασκηνωτική περίοδος: 12/7/2019 – 21/7/2019
Γ΄ κατασκηνωτική περίοδος: 23/7/2019 – 1/8/2019
Δ΄ κατασκηνωτική περίοδος: 3/8/2019 – 12/8/2019

Έντυπα αιτήσεων θα διατίθενται στο 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν το έντυπο της αίτησης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia.gr).

 

Follow us: