Με το επικείμενο Π.Δ.  αναδιάρθρωσης των Λιμενικών Αρχών , στο οποίο προωθείται η αναβάθμιση Λιμενικών Τμημάτων σε Λιμεναρχεία, θα θέλαμε να αναβαθμιστεί σε Λιμεναρχείο το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αντίκυρας, στο οποίο θα  υπάγεται και το Λιμενικό Τμήμα Δομβραίνας. Το υπάρχον Λιμενικό Τμήμα Αντίκυρας επιβλέπει ακτογραμμή περίπου 170 χιλιομέτρων, στο οποίο δραστηριοποιούνται 2 (δυο) Εμπορικοί Λιμένες, ο Εμπορικός Λιμένας Άγιου Νικολάου (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) , το τρίο μεγαλύτερο λιμάνι σε tonnage στην Χώρα μας, και ο Εμπορικός Λιμένας Κόλπου Δομβραίνας (ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ).

Με την αναβάθμιση αυτή θα λυθούν προβλήματα που έχουν ήδη προκύψει  στον Νομό Βοιωτίας μετά την υποβάθμιση της Λιμενικής Αρχής Αντίκυρας, συγκεκριμένα έκδοση αδειών ταχυπλόων σκαφών, έκδοση βιβλιαρίων Υγείας Ναυτικών τα οποία εκδίδει το παράρτημα Οίκου Ναύτου Αντίκυρας, την επίβλεψη των μεγάλων ιχθυοκαλλιεργειών που υπάρχουν κατά μήκος της ακτογραμμής αυτής, μή ύπαρξη Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων/Επιθεωρητή M.O.U..

Με βάση τα παραπάνω είναι επιτακτική η αναβάθμιση του εν λόγω Τμήματος σε Λιμεναρχείο, κάτι που θα βοηθήσει την Υπηρεσία, την Τοπική Οικονομία, την πλήρωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών , καθώς θα υπάρχει αποτελεσματικότερη αστυνόμευση. Επιπλέον θα επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η εύρυθμη λειτουργία των Λιμενικών εγκαταστάσεων, καθότι με την ύπαρξη Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων – Επιθεωρητή  M.O.U. , δεν θα παρατηρείται το φαινόμενο τυχόν καθυστερήσεων στον Απόπλου Πλοίων που χρήζουν επιθεώρησης.

Διευκρινιστικά, επισημαίνουμε ότι από την ανωτέρω αναβάθμιση δεν  θα προκύψει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση , καθότι οι υποδομές οι οποίες εξυπηρετούν την λειτουργία του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Αντίκυρας, προσφέρουν πλήρη επάρκεια τόσο για το προσωπικό , όσο και για την κατανομή των υλικοτεχνικών μέσων που υπάρχουν σε αυτό.  

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΘΑΣ

Πρώην  Βουλευτής Νομού Βοιωτίας

Follow us: