Και πάμε για άλλα

Με πρώτο θέμα την μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ, που βρέθηκε πάλι στο σημείο μηδέν, καθώς απορρίφθηκε η πρόταση του Δήμου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, στις 6.00 το απόγευμα της Τρίτη 23 Ιανουαρίου στο παλιαό Δημαρχείο.

Τα θέματα που ακολουθούν στην συνέχεια αφορούν, απόφαση ένστασης κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί έγκρισης ισολογισμού 31/12/2017, αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1-31/12/2017 και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017, την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Θηβαίων και σύσταση νέων οργανικών θέσεων για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πράξη «Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα για τον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Θήβας» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066  στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την αποδοχή της τροποποίησης της έγκρισης της πράξης «Διάνοιξη δασικού δρόμου αντιπυρικής προστασίας «Αγ.Τεσσαράκοντα» – Ι.Μ. Σαγματά» στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 066 στο ΠΔΕ της Περιφέρειας στερεάς Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή, τον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου με το νόμιμο αναπληρωτή του στην επιτροπή καταρτισμού του ετήσιου Μητρώου Αρρένων Δ.Θηβαίων έτους 2018 και την συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου για το έτος 2019.

Follow us: