Ποσό 600.000 ευρώ διατίθεται σε 107 Δήμους, για την λειτουργία κατα­φυγίων και την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Μεταξύ των 107 Δήμων συμπεριλαμβάνονται και 3 Δήμοι της Βοιωτίας και συγκεκριμένα, οι Δήμοι Ορχομενού, Λεβαδέων και Διστόμου.

Για τον Δήμο Ορχομενού διατίθενται 4.307,76 ευρώ, για τον Δήμο Λεβαδέων 9.905,12 ευρώ και για τον Δήμο Διστόμου 8.693,60 ευρώ.

Follow us: