Οι συμφωνίες και οι αποφάσεις των Δήμων – Μελών

Στο Καρπενήσι πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των δήμων – μετόχων του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, εγκρίνοντας τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του 2017, συζητήθηκε εκτενώς ο σχεδιασμός των έργων ευθύνης του Φορέα για το επόμενο χρονικό διάστημα και αναλύθηκαν πλήρως οι αλλαγές που φέρνει στην λειτουργία του Φορέα το νέο θεσμικό πλαίσιο, για τους ΟΤΑ και τους ΦοΔΣΑ και το νόμο 4548/2018 που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες.

Με βάση αυτή την συζήτηση , εγκρίθηκαν ομόφωνα οι τροποποιήσεις του καταστατικού του Φορέα, προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, οι Δήμοι που συμμετέχουν στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας καλούνται να επικυρώσουν εκ νέου την επιθυμία τους να παραμείνουν σε αυτόν και ήδη, σε σύνολο 23 Δήμων – μετόχων, οι 18 έχουν λάβει την σχετική απόφαση, ο Δήμος Σκύρου έχει αποφασίσει να παραμείνει στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ ως προς το σκέλος της εκπόνησης και παρακολούθησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και να λειτουργήσει αυτόνομα τα έργα διαχείρισης των αποβλήτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί νησιωτικών ΦοΔΣΑ, ενώ αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες και οι αποφάσεις των υπολοίπων 4 Δήμων. 

Οι Δήμοι – μέλη που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση, συμφώνησαν ομόφωνα, ότι ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ εγγυάται την υλοποίηση των στόχων τόσο του Εθνικού, όσο και του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς έχει την δυνατότητα υλοποίησης και της διαλογής στην πηγή, και της μηχανικής επεξεργασίας όλων των ρευμάτων απορριμμάτων, και της αναερόβιας/αερόβιας ζύμωσης των οργανικών αποβλήτων, μέσα από τις μονάδες που ήδη κατασκευάζει στην Φωκίδα και την Θήβα, και αυτές που σχεδιάζονται σε Λαμία και Χαλκίδα.

Επίσης, μέσω της λειτουργίας και της αναβάθμισης των ΧΥΤΑ Χαλκίδας, Λαμίας, Θήβας και Ιστιαίας, αλλά και μέσω του δικτύου των Σταθμών Μεταφόρτωσης που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια, ο Φορέας μπορεί να συμπιέζει το κόστος μεταφοράς των αποβλήτων, και σε συνδυασμό με την απόφαση για ενιαία τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει για όλα τα μέλη του, μπορεί να επιτυγχάνει τιμές κάτω των 25,26 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων, δηλαδή μια από τις χαμηλότερες τιμές Πανελλαδικά, σε συνδυασμό πάντα με την παροχή υπηρεσιών που διασφαλίζουν και την προστασία του περιβάλλοντος, και την προστασία της υγείας των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Follow us: