Εντάξεις στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Για 23 θέματα ημερήσιας διάταξης καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, που συνεδριάζει στις 7.30 το απόγευμα της Τρίτης 4 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Σχηματάρι.

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης είναι η παράταση της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου της ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου και Συναφών Δημοσίων Κτιρίων Αρχαίας Τανάγρας, δεύτερο η συμμετοχή του Δήμου στην τακτική γενική συνέλευση της «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. και ο ορισμός εκπροσώπου και τρίτο η συμμετοχή του Δήμου σε ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ορισμός εκπροσώπου.

Ακολουθούν, η έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργουτης κατασκευής της πλατείας του Άρματος, η αποδοχή αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών,για εντάξεις στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» των έργων, της αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης σε τμήματα του Σχηματαρίου και των Οινοφύτων, της κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε Δήλεσι, Άγιο Θωμά και Κλειδί και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕΛ Σχηματαρίου / Οινοφύτων, της προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Δ. Τανάγρας, η υποβολή πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων, της βιοκλιματικής ανάπλασης Οινοφύτων και των ασφαλτοστρώσεων των δρόμων Σχηματαρίου, η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου της ανάπλασης της εισόδου του Κλειδίου, ο ορισμός συμβούλων, μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, η επικαιροποίηση απόφασης Δ.Σ. που αφορά την δημιουργία ενορίας ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ, η παράταση συμβάσεων τριών απασχολούμενων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τανάγρας, οι εγκρίσεις αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για, την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β΄ τριμήνου του έτους 2018, την 13η και 14η τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018..

Τα υπόλοιπα θέματα αφορούν την αποδοχή ποσών, 53.800 ευρώ, που αφορά την Γ κατανομή Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, 96.250 ευρώ από Κ.Α.Π., που αφορά την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 5η – 6η – 7η και 8η μηνιαία κατανομή 2018, 96,83 ευρώ που αφορά επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους από ΟΑΕΔ για τον μήνα Μάιο 2018, 189.260,95 ευρώ που αφορά την Η’ κατανομή Κ.Α.Π. έτους 201, 11.786,03 ευρώ που αφορά παραβάσεις και πρόστιμα ΚΟΚ και τέλος, η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 21,64 ευρώ και η έγκριση απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. που αφορά την 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2018 .

Follow us: