Χήρα, ηλικίας 70 ετών στην Θήβα, πληρώθηκε χθες κύρια σύνταξη των 360 ευρώ και πληρώνει ενοίκιο 280 ευρώ, όταν ένα κοινωνικό επίδομα ξεκινά από 200 ευρώ .

Follow us: