Πώς υπολογίζονται τα τέλη

Να κινήσουν τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητά τους, νοικιάζοντας τις πινακίδες τους με τον μήνα από την Εφορία, μπορούν οι φορολογούμενοι, καταβάλλοντας μόνο μέρος των τελών που αναλογούν για το σύνολο του έτους.

Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα, ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των, αναλογούντων στο όχημα, ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι 31/12/2018, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους + 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Η εμπρόθεσμη επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης της ακινησίας για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους, γίνεται έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται την επόμενη εργάσιμη, για την φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Η άρση της ακινησίας γίνεται μετά από έγγραφο αίτημα του κατόχου του οχήματος, το οποίο τηρείται στο αρχείο της ΔΟΥ.

Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Αν για παράδειγμα επιβατικό Ι.Χ. 1.000 κ. εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ και ο φορολογούμενος αιτείται άρση ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2018, τότε στην περιπτωση άρσης για 1 μήνα, τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται 120 ευρώ x (2/12) = 20 ευρώ. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στην ΔΟΥ την πρώτη εργάσιμη για την φορολογική διοίκηση ημέρα, δηλαδή, έως και την 2ηΙουλίου, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, δηλαδή η 30ή Ιουνίου, συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, ο μήνας Ιούνιος λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.

Εάν επιλέξει την άρση για 3 μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 120 ευρώ x (4/12) = 40 ευρώ και τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στην ΔΟΥ έως την 31η Αυγούστου..

Εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους δηλαδή μέχρι 31/12/2018 (, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες + 2/12 ως εξής: 120 ευρώ x (7/12) + 120 ευρώ x (2/12) = 70 ευρώ + 20 ευρώ = 90 ευρώ.

Follow us: