Για την στατική επάρκεια του κτιρίου

Ξεκίνησε η δομική έρευνα τόσο των δομικών στοιχείων όσο και των στοιχείων πλήρωσης του ανατολικού τμήματος στο κτίριο του γυμνασίου Σχηματαρίου που εκκενώθηκε βεβιασμένα, καθώς η καθίζηση του εδάφους που έχει διαπιστωθεί σε περισσότερα από ένα σημεία του κτιρίου, έχει προκαλέσει σημαντικού εύρους ρωγμές σε δοκούς και πλάκες.

Επειδή το φαινόμενο των καθιζήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, απαιτείται στενή παρακολούθηση και γι αυτόν τον λόγο προτείνεται πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε επέμβασης να γίνουν τουλάχιστον 3 εδαφικές γεωτρήσεις, βάθους 15 – 20 μέτρων σε συγκεκριμένες θέσεις με σκοπό καταρχήν την καταγραφή της εδαφικής διαστρωμάτωσης , τον εντοπισμό και την καταγραφή του υδροφόρου ορίζοντα και όποιων άλλων μετρήσεων κριθεί απαραίτητο να γίνουν και να προταθούν από ειδικό γεωτεχνικό μηχανικό.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν αρχικά στα 32.566,38 ευρώ, όμως με σημαντική έκπτωση της τάξης του 80,58%, το τελικό της σύμβασης που υπογράφηκε είναι 6.324 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον δήμο Τανάγρας.

Follow us: