Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού  Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς σε Συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα και προκήρυξε  24ωρη  ΑΠΕΡΓΙΑ για την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, στο Σωματείο της δύναμής του “Σύλλογος Εργαζομένων “ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” Νομού Βοιωτίας” γιατί οι εργαζόμενοι είναι: Σε κατάσταση ΟΜΗΡΙΑΣ 15 χρόνια.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Διεκδικούμε   μέσω Νομοθετικής Ρύθμισης,την ικανοποίηση των αυτονόητων εργασιακών δικαιωμάτων τους , τα οποία διακρίνονται από μοναδικά εργασιακά χαρακτηριστικά:
  1. Προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ
  2. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
  3. Διαθέτουν υπερδεκαετή χρόνο απασχόλησης συνεχούς εργασίας χωρίς διακοπή
  4. Διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία
  5. Εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον προσφέροντας τα μέγιστα στην Κοινωνική Πρόνοια της χώρας
  • Απαιτούμε την λύση της εργασιακής τους ομηρίας με  Αναγνώριση της πραγματικής σχέσης εργασίας τους .
  • Απαιτούμε την εργασιακή  διασφάλιση όλου του υφιστάμενου προσωπικού  στις Δομές Βοήθεια Στο Σπίτι .
  • Απαιτούμε την ίση μεταχείριση των εργαζομένων Οικογενειακών Βοηθών στις Δομές Βοήθεια Στο Σπίτι  με εργαζόμενους ίδιων καθηκόντων άλλων υπηρεσιών , αναγνωρίζοντας τους και καταβάλλοντας το ανθυγιεινό επίδομα.

         Συνάδελφοι των   « ΒσΣ »

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην 24ωρη Απεργία στις 27/6/2018 για την επίλυση των αιτημάτων σας .  

Το Δ.Σ.

 

Follow us: