Για μεταφορά μαθητών

Το ποσό των 35.000.000 ευρώ κατανέμει στις Περιφέρειες της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατανέμονται 2.250.700 ευρώ.

Follow us: