Στο Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου “Santo Protect”,  που διοργανώθηκε από 24 έως 28 Μαΐου 2018 στη Σαντορίνη, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης,  ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για θέματα πολιτικής προστασίας,  και οι δημοτικοί υπάλληλοι Δήμου Θηβαίων με αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας κ.κ. Σταματία Κυλάφη (Προϊσταμένη Τμήματος), Βαγγέλης Φούκας και Γιάννης Καγιούλης, στο πλαίσιο επιμόρφωσης για θέματα πρόληψης και  οργάνωσης πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Το σεμινάριο διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»,  το οποίο λειτουργεί με την συνέργεια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.  Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα ακόλουθα εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, υπό μορφή εργασιών και δράσεων : α) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, β) Σεισμό-ηφαιστειακή Δραστηριότητα, γ) Αντιμετώπιση – Διαχείριση Κατολισθητικών Φαινομένων, δ) Αντιμετώπιση Τεχνολογικών – Natech Κινδύνων, ε) Ηφαίστειο & Πολιτισμός, στ) Πολιτική Προστασία, ζ) Δράσεις για την Ασφάλεια Τουριστικών Περιοχών, η) Τουρισμός & Περιβάλλον.

Το σεμινάριο έκλεισε με τη θεματική εσπερίδα : «Διαχείριση Καταστροφών, Κινδύνων και Κρίσεων σε περιοχές με ιδιαίτερο Γεωδυναμικό, Περιβαλλοντικό, Πολιτισμικό και Τουριστικό καθεστώς» που πραγματοποιήθηκε στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου ο Πρόεδρος στης ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Θήρας Αναστάσιος – Νικόλαος Ζώρζος και  ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας υπογράμμισαν την τεράστια σημασία της διαχείρισης κατά τη διάρκεια κρίσεων και καταστροφών και απένειμαν πιστοποιήσεις στους συμμετέχοντες.

Ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης μετά το σεμινάριο έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Συμμετείχα στο σεμινάριο Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη, με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ  ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα συμμετείχαν στο σεμινάριο και στελέχη του Δήμου Θηβαίων που εμπλέκονται με την Πολιτική Προστασία, στο πλαίσιο εμπλουτισμού των  γνώσεών τους και ενίσχυσης της ετοιμότητας του Δήμου μας.

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θέματα που αφορούν την προστασία και τη ζωή του πολίτη είναι πρώτης προτεραιότητας, γι’ αυτό και συνεχώς εκπαιδευόμαστε, αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη, ώστε να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη με υψηλό επαγγελματισμό.

Η συμβολή άλλωστε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρόληψη και την οργάνωση της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική”.

 

Follow us: