Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  προσκαλεί όλους τους παραγωγούς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην  αλυσίδα αξίας του μελιού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να συμμετέχουν ενεργά στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο,

Ημέρες Καινοτομίας στην Αγροδιατροφή της Στερεάς Ελλάδας

η οποία θα λάβει χώρα στο Καρπενήσι το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, οδός Ν. Τσιαμπούλα (κτήριο ΚΑΠΗ, 3ος Όροφος). Η ημερίδα αυτή έχει σαν βασικό στόχο την ανάδειξη του δυναμικού καινοτομίας στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσα από την καταγραφή των αναγκών, των προκλήσεων και των ιδεών του παραγωγικού μας δυναμικού, και τη διασύνδεση αυτών με την  επιστημονική κοινότητα και τις υποστηρικτικές δομές επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παρακαλούμε πολύ την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας με την αποστολή των κάτωθι στοιχείων στο info@agrifoodcentralgreece.gr:

– Ονοματεπώνυμο

– Τηλέφωνο

– Email

– Επωνυμία Φορέα (επιχείρηση, δημόσιος φορέας, συνεταιρισμός κλπ.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Υπεύθυνος κ. Χάρης Κουρούκλης,  τηλ. 2221353542.

 

Follow us: