21 τα θέματα ημερήσιας διάταξης …

Στις 7.00 το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, προκειμένου να αποφασίσει για 21 θέματα ημερήσιας διάταξης.. Πρώτο θέμα, η επιλογή υδρονομέων άρδευσης ελαιώνα Αράχοβας και 2ο και 3ο η έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από επιτροπή 2017 και 2018..

Ακολουθούν, η έγκριση μελέτης για την ενίσχυση ύδρευσης του Διστόμου, η χορήγηση παράτασης στο έργο της αποπεράτωσης του κλειστού γυμναστηρίου της Αντίκυρας,  η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου της αποπεράτωσης του κλειστύ γυμναστηρίου της Αντίκυρας, η εξέταση αίτησης δημότισσας για διάνοιξη εγκεκριμένων δρόμων, η απόφαση για το ARAHOVA CENTER επί των προτάσεων νομικού, ο καθορισμός ειδικής αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης για το έργο της αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Αντίκυρας,η έγκριση συνδιοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου «Δίστομο 1944: Το έγκλημα Η Μνήμη Η Δικαιοσύνη»  και υποβολή αιτήματος προς τη Βουλή των Ελλήνων για κάλυψη μέρους των δαπανών πραγματοποίησής του, η ενημέρωση για τον προϋπολογισμό  της Δ.Α.Α.  Α.Ε. οικ. έτους 2018, η διάθεση στην Δ.Α.Α. Α.Ε. των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, η αποδοχή

96.722,28 ευρώ από ΚΑΠ 2018  και 3.079,15 ευρώ από ΚOK 2018, η έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016, η διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 2018 με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, η εξέταση αποφάσεων του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΔΑΑ περί “Ψήφιση-Έγκριση προϋπολογισμού  2018 και της εισηγητικής έκθεσης, ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών και στην Γνωμοδοτική Επιτροπή περί ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής  και τέλος, η ενημέρωση Δ.Σ. για τις ΑΠΕ.

Follow us: