Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων-υπηρεσιών και επιχειρηματικά οφέλη ..

 Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων-υπηρεσιών και επιχειρηματικά οφέλη»  διοργανώνει το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς,  στις 27 Μαρτίου στην Θήβα..

Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου των αγροτών και των ιδιαίτερων συνθηκών της δουλειάς τους,  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε μονοήμερο και προσιτού κόστους (100 ευρώ), πρόγραμμα που απαντά θεωρητικά και πρακτικά στο τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πετύχει στην αγροτική δραστηριότητα και ειδικότερα πως  να παραχθούν σωστά τα αγροτικά προϊόντα, να προσφέρονται με επαγγελματισμό οι αγροτικές υπηρεσίες και να δημιουργηθεί ταυτότητα και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να βελτιωθεί η  ανταγωνιστικότητα και η εμπορία τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους αγρότες που θέλουν να προωθήσουν ποιοτικά προϊόντα στην αγορά και στους καταναλωτές σε ικανοποιητικές και αμοιβαία συμφέρουσες τιμές, στους αγρότες που αναζητούν  την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με ταυτότητα, αυξάνοντας έτσι την εμπορική τους ανταγωνιστικότητα, στους αγρότες που αναζητούν φιλοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις καις τους αγρότες που προφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της αγροτικής επιχειρηματικότητας και αναζητούν ισχυροποίηση της δραστηριότητας τους καις τους νέους αγρότες, που ξεκινώντας την αγροτική τους επιχείρηση θέλουν να υιοθετήσουν διαφοροποιημένα μοντέλα καλλιέργειας, αναγνωρισμένα για την ποιότητα τους.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 ωρών, από τις 10.00 το πρωϊ μέχρι  16.00 και θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας.

Follow us: