Υπεγράφη η σύμβαση με το ΚΑΠΕ για την Φθιώτιδα..

 Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κ. Μπακογιάννης και ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ε. Καραΐσκος, η οποία προβλέπει μία δέσμη ενεργειών για την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας της Φθιώτιδας.

Πρόκειται για την υλοποίηση μέρους του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας για την αξιοποίηση και τις πιθανές επενδύσεις στο γεωθερμικό δυναμικό ολόκληρης της Στερεάς, κατανοώντας τις δυνατότητες της χρήσης και αξιοποίησης της γεωθερμίας και τις ευεργετικές επιπτώσεις στην φυσιογνωμία της οικονομικής ανάπτυξης της.

Η σύμβαση προβλέπει, περιγραφή και αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού της Περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας, δυνατότητες εκμίσθωσης και αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας δυνατών επενδύσεων.

Είναι μία μεγάλης σημασίας αναπτυξιακή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία μπορεί να αλλάξει τελείως την οικονομική φυσιογνωμία της, καθώς η Γεωθερμία μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεταξύ άλλων εφαρμογών, στην ανάπτυξη θερμοκηπιακής Γεωργίας, στην τηλεθέρμανση οικισμών και αλλού, δίνοντας τεράστιες προοπτικές στην συνολικότερη ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργώντας φτηνές ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις σε πολλές μορφές επενδύσεων, συμβάλλοντας ακόμη, μέσα από την τηλεθέρμανση, και στην μείωση του κόστους ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.

Follow us: