Στο 3ο Διεθνές Εργαστήριο DEN CuPID συμμετείχε ο Δήμος Τανάγρας, το οποίο πραγματοποιήθηκε  στο Cori της Ιταλίας..

Πρόκειται για μια στρατηγική συμμαχία μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Μικρομεσαίων Εταιριών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φιλοδοξεί να βελτιώσει τις ικανότητες σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων που θα βασίζονται στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά και το πολιτιστικό δυναμικό, καθώς και ην δυνατότητα χρήσης οικονομικών μεθόδων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των έργων αυτών.

Στο πλαίσιο του γενικού θέματος Out of Rome, οι εκπαιδευόμενοι της  DEN CuPID ενημερώνονται για τους τρόπους εποικοδομητικής παρέμβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και για τους τρόπους χρήσης του ιντερνέτ και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για την ενίσχυση των έργων πολιτιστικής κληρονμιάς.

Ο Δήμος Τανάγρας εκπροσωπήθηκε από την εντεταλμένη σύμβουλο Πολιτισμού Τουρισμού και Περιβάλλοντος Γ. Καμπιώτου, η οποία κατέθεσε πρόγραμμα 7 δράσεων με σκοπό την αποτύπωση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου με πρωταγωνιστές τα παιδιά.

Follow us: