Λύση στα προβλήματα ένταξης, ασφάλισης και εργασίας
Τα αποτελέσματα θα εφαρμοστούν στο σύνολο της χώρας

Μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος «HELIOS» υπέγραψαν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι δήμαρχοι Θήβας και Λιβαδειάς και ο επικεφαλής του ελληνικού γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην έδρα του υπουργείου.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο και θα εφαρμοστεί αρχικά στους δυο Βοιωτικούς δήμους, σε επιλεγμένο δείγμα 80 προσφύγων στην Λιβαδειά και 40 στην Θήβα, θα αξιοποιήσει παροχές που ήδη τους προσφέρονται, όπως είναιη στέγαση, η χρηματική βοήθεια, η εκπαίδευση, τις οποίες θα συνδυάσει με νέες υποστηρικτικές δράσεις,δηλαδή, συμβουλευτική εργασίας, κοινωνική υποστήριξη, τεχνική κατάρτιση και διευκόλυνση της πρόσβασης σε τοπικές υπηρεσίες.

Σε αυτούς τους επιλεγμένους πρόσφυγες θα υπάρξει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ένταξης, θα γίνει καταγραφή του επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προφίλ τους και θα υπάρξει παρακολούθησή τους όσον αφορά στην εκπαίδευσή τους και τα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις και τελικά να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο αποκεντρωμένο μοντέλο ένταξης αλλοδαπών που θα μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο της χώρας.
Σύμφωνα με τον κ. Μουζάλα, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το υπουργείο θα μπορέσει να βελτιώσει τα τρία μεγάλα προγράμματα του , που είναι η εκπαίδευση ενηλίκων, η καταγραφή δεξιοτήτων των προσφύγων, να τους δοθούν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, καθώς και πρόγραμμα εργασίας, για το οποίο θα γίνει προσπάθεια οι πρόσφυγες να συνδεθούν με τον αγροτικό τ\τομέα.
Ο κ. Μουζάλας τόνισε πως «τα ζητήματα μετανάστευσης και πολύ περισσότερο της ένταξης θα πρέπει να δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε αυτήν την βάση βρίσκεται το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα». Εξάλλου, προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα υπάρξει συνάντησή του με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, προκειμένου να συζητηθεί «ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στα ζητήματα της μετανάστευσης, με κυρίαρχο το ζήτημα της υποδοχής και της ενσωμάτωσης».

«Το πρόγραμμα αυτό είναι η πρώτη δράση που συμπυκνώνει την προσπάθεια να δημιουργήσουμε την βάση, μέσα από την εμπειρία των δύο πόλεων, για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δεύτερης υποδοχής, με στόχο οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν σταδιακά την αυτονομία τους και να εντάσσονται στον κοινωνικό ιστό των πόλεων, σημείωσε από την πλευρά του ο Γ.Μπαλάφας, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Μαρτίου και θα έχει διάρκεια έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι μήνες.
Οι δύο δήμοι επιλέχθηκαν 
λόγω των διαφορετικών επιλογών στέγασης, δηλαδή, διαμερίσματα στην Λιβαδειά και ανοιχτή δομή φιλοξενίας στην Θήβα, καθώς οι αλλοδαποί και στους δυο δήμους λαμβάνουν χρηματική βοήθεια, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, ενώ τα άτομα άνω των 15 ετών θα εγγραφούν στο πρόγραμμα γλωσσομάθειας που θα υλοποιηθεί από τα υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Παιδείας.

Μάλιστα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα ενισχύσει με εξειδικευμένο προσωπικό και διερμηνείς τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, με στόχο την παροχή συμβουλευτικής για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Η δήμαρχος Λιβαδειάς  Γ. Πούλου, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος στο επίπεδο της ένταξης των προσφύγων, 
ζητώντας την επίλυση τους, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ .

Σύμφωνα με τον Γ.Γ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μ. Κλάπα, για τον ΑΜΚΑ στην νομοθεσία δεν υπάρχει πρόβλημα, παρά μόνο για τους ασυνόδευτους, στους οποίους όμως μπορεί να δοθεί ο ΑΜΚΑ του αρμόδιου επιτρόπου, πράγμα που αναμένεται να διευκρινιστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσα στην εβδομάδα, το ίδιο και για τον ΑΦΜ, καθώς πρόθεση του υπουργείου είναι μέσα από το πρόγραμμα καταγραφής του προσφυγικού πληθυσμού που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα να δοθεί ΑΜΚΑ σε όλους και ΑΦΜ σε όσους χρειάζεται.
Ο Δήμαρχος Θηβαίων Σπ. Νικολάου πάντως, που στο χοτ σποτ 650 άτομα, εξέφρασε την ανησυχία για τις δυνατότητες πρόσβασης των προσφύγων στην αγορά εργασίας, τονίζοντας πως πρώτα πρέπει να επιτευχθεί η ένταξη των προσφύγων, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και μετά να δοθεί συνέχεια με τον τομέα της απασχόλησης.

Η Λιβαδειά έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα πάνω από 800 πρόσφυγες, ενώ σήμερα διαμένουν σε διαμερίσματα 372 άτομα, από τους οποίους οι 262 είναι αιτούντες άσυλο και οι 110 υποψήφιοι προς μετεγκατάσταση.

Follow us: