29 τα θέματα ημερήσιας διάταξης ..

Στην 3η τακτική του συνεδρίση προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, στις 7.00 το απόγευμα της Τρίτης 13 Φεβρουαρίου, προκειμένου να αποφασίσει για 29 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Π΄ρωτο θέμα είναι η απόφαση για την έγκριση απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για τροποποίηση του προϋπολογισμού 2018, δεύτερο η συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου των ασφαλτοσρώσεων δρόμων του Σχηματαρίου και τρίτο η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου της διαμόρφωσης του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου Οινοφύτων .

Ακολουθούν, η απόφαση για την παραλαβή της μελέτης «Τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού για τον επανέλεγχο ικανότητας φέροντος οργανισμού ανατολικού τμήματος κτιρίου Γυμνασίου Σχηματαρίου, η έγκριση της μελέτης του έργου της συντήρησης της αγροτικής οδοποιϊας Σχηματαρίου και Οινοφύτων για τα έτη 2017-2018, ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, η έγκριση της προγραμματικής Σύμβασης με τους όρους της για την εκτέλεση του, η

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή και ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθηση της, η έγκριση του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης της γεωτεχνικής έρευνας για την στατική επάρκεια του Γυμνασίου Σχηματαρίου, η απόφαση για την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με ιδία μέσα για τον καθαρισμό ρεμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Σχηματάρι και τα Οινόφυτα, η έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου της ανάπλασης του κέντρου του οικισμού Σχηματαρίου, η έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  της επέκτασης του δικτύου ομβρίων υδάτων  στα Οινόφυτα και η παράταση της προθεσμίας του, η έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου των ασφαλτοστρώσεων δρόμων του Δήμου Τανάγρας, η  έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου της διαμόρφωσης του αύλειου χώρου στο Λαογραφικό Μουσείο Οινοφύτων, η συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου της ασφαλτόστρωσης δημοτικού δρόμου προς ΒΙΟΚΥΤ, ο ορισμός εκπροσώπου και γραμματέως στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεωρήσεως Θεάτρων- κινηματογράφων Ν. Βοιωτίας, η έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 171 ευρώ σε δημότισσα, η έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου που αφορά την έγκριση του λογαριασμού εσόδων – εξόδων του «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» περιόδου 01-01-2017 έως 31-12-2017, η έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, έτους 2018, η συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί Λισσαβώνα της Πορτογαλίας . στις 8-9 Μαρτίου 2018 στο πλαίσιο του έργου «Europe In Question» του Προγράμματος «Europe for Citizens», η έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  της διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Οινόης, η έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου της επέκτασης του δικτύου ομβρίων στα Οινόφυτα, η έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου της επέκτασης των δικτύων αποχέτευσης 2015, η απόφαση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο της επέκτασης δικτύων αποχέτευσης Σχηματαρίου, η έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου της επέκτασης δικτύων αποχέτευσης Σχηματαρίου, η έγκριση εισόδων –εξόδων  οχημάτων σε αγροτικούς  δρόμους,  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «KAFSIS A.E.» στην θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ» στα Οινόφυτα, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.στη θέση «ΣΕΣΣΙ» στην Ασωπία, η παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 2/θεσιου νηπιαγωγείου Οινοφύτων και τέλος, η κάλυψη θέσεων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας του Δήμου Τανάγρας.

Χ.Μ.

Follow us: