Σε απλήρωτους εργαζόμενους

Πως γίνεται η διαδικασία

Οριστικοποιήθηκαν,  με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, οι όροι και οι προϋποθέσεις για να λάβουν το επίδομα ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι και απλήρωτοι στις εργασίες τους.

Βασική προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο εργαζόμενος εγκλωβισμένος και να δικαιούται το επίδομα, είναι να έχει προηγηθεί εξώδικο ή αγωγή από την πλευρά του, ώστε να θεωρηθεί ως απόλυση ή μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.

Η καταβολή του επιδόματος μπορεί να γίνει είτε άμεσα, με βάση το εξώδικο ή την αγωγή με τον κίνδυνο να ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων από τον εργαζόμενο στην περίπτωση μη δικαίωσης του από το δικαστήριο, είτε εκ των υστέρων με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής του εξώδικου ή της αγωγής.

Την απόφαση για την άμεση ή την εκ των υστέρων καταβολή του επιδόματος την παίρνει ο εργαζόμενος, και γνωστοποιείται στον ΟΑΕΔ με κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης παράλληλα με την αίτηση υπαγωγής του στο επίδομα ανεργίας.

Ο εργαζόμενος μπορεί να επιδοτηθεί, εφόσον υποβάλει αίτηση στον ΟΑΕΔ μέσα σε 60 ημέρες από την επίδοση στον εργοδότη του εξώδικου ή της αγωγής, όμως απαιτείται προσοχή, καθώς χρήση της διάταξης μπορούν να κάνουν όσοι υποβάλλουν ή έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης από 13 Σεπτεμβρίου 2017 και εξής.

 Βέβαια, η επίδοση του εξώδικου ή της αγωγής μπορεί να είναι προγενέστερη αρκεί να μην έχει περάσει το 60ήμερο μέχρι την υποβολή της αίτησης.

Ο ΟΑΕΔ εκδίδει δελτίο ανεργίας και δίνει επίδομα, άμεσα με εξώδικο ή αγωγή, είναι δηλαδή η πρόδρομη, η υπό αίρεση επιδότηση, εφόσον χορηγείται πριν αποδειχθεί η καταγγελία της σύμβασης, όπου εργοδότης και εργαζόμενος στην περίπτωση εξώδικης δήλωσης ή μόνο ο εργαζόμενος σε περίπτωση αγωγής, έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ αντίγραφο της τελεσίδικης απόφασης μέσα σε 60 ημέρες από την δημοσίευση αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμο 300 ευρώ.

Χ.Μ.

Follow us: