ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές, για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Ε.Ν. Θήβας

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 5.30 μμ.

Στο τοπικό μας κέντρο, Κάδμου 56-60

Καλούμε τα μέλη μας, σε τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 5.30μμ., στο τοπικό μας κέντρο, Κάδμου 56-60.

Θέματα ημερησίας διατάξεως

  • Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων 2017
  • Έγκριση του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 και του ισολογισμού αυτού
  • Έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους 2018
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέρθει εκ νέου, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννα Τούσσα

Follow us: