Σε σχετική ερώτηση 40 βουλευτών του Σύριζα για τον αναδρομικό καταλογισμό δημοτικών τελών σε κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Υπουργός Πάνος Σκουρλέτης απαντούν, ότι ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.

Εάν διαπιστωθεί χρησιμοποίηση ακινήτου επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου  μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δηλώνει, ότι εξετάζει το ζήτημα περαιτέρω  και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς διασφάλιση τόσο της δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών όσο και της οικονομικής βιωσιμότητας των Δήμων.

Β.ΚΟΥΤΣ.

 

Follow us: