Σταθερά και φέτος τα δημοτικά τέλη

Σ. Νικολάου: «Αποτυπώνει τις προτεραιότητες της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που ακολουθούμε, εφικτός και εφαρμόσιμος στο μέτρο του δυνατού»

Τον προϋπολογισμό του Δήμου Θηβαίων για το 2018 επικύρωσε ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,  ο οποίος προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και τηρεί τις αρχές του ισοσκελισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ενότητας και καθολικότητας, της ειδίκευση και των πιστώσεων, της ειλικρίνειας και ακρίβειας.

Τα έσοδα- έξοδα του Δήμου, που  είναι ισοσκελισμένα στα 26.761.800,87 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Χρηματικού Υπολοίπου και του Αποθεματικού, έχουν εγγραφεί όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου, συμπεριλαμβάνεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, τα έργα δηλαδή, προβλέπεται η επιχορήγηση του ΔΟΘ και της ΔΗΚΕΘ και η μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου, αλλά και η πίστωση ύψους 1.787.137,40 ευρώ, από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ,  για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ κ.α.

«Ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2018 επιβεβαιώνει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας και μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα των έργων προς όφελος των δημοτών, παρά την οικονομική δυσπραγία που βιώνει η χώρα μας και φυσικά οι Δήμοι από την υποχρηματοδότηση και την διαρκή μείωση των πόρων μας.  Θεωρώ όμως, ότι είναι ένας προϋπολογισμός που αποτυπώνει τις προτεραιότητες της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που ακολουθούμε, εφικτός και εφαρμόσιμος στο μέτρο του δυνατού» τονίζει ο Δήμαρχος Θηβαίων Σπ./ Νικολάου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και για το 2018 δεν έχει γίνει αύξηση τελών και δικαιωμάτων ούτε στα δημοτικά τέλη, φόρο και ΤΑΠ που πληρώνουν οι δημότες ούτε στα τιμολόγια της ύδρευσης.

Επισημαίνεται ότι τα δημοτικά τέλη παραμένουν σταθερά από το 2011 ενώ από το 2008 ισχύει η απόφαση του Δ.Σ. για μειωμένα κατά 50% τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΤΑΠ και Δημοτικού Φόρου για τις οικίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  

Follow us: