Η 17η Μαΐου έχει οριστεί από την Παγκόσμια Ένωση κατά της Υπέρτασης ως
μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση της πολύ διαδεδομένης αυτής «σιωπηλής» νόσου. Η Τοπική Ομάδα
Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Λιβαδειάς, στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της κοινότητας με σκοπό την προαγωγή και αγωγή της υγείας,
πραγματοποίησε την Παρασκευή 17 Μαΐου ανάλογη δράση στην πλατεία Εθνικής
Αντίστασης στην πόλη της Λιβαδειάς . Οι Επισκέπτριες Υγείας κ. Τσιάνα Αικατερίνη
και κ. Γκάτσου Σωτηρία διένειμαν ενημερωτικό υλικό στους πολίτες δίνοντας τους
χρήσιμες συμβουλές για την αναγκαιότητα τακτικού ελέγχου της πίεσης από
πάσχοντες και μη προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος, η πρόληψη αλλά και η
ορθή θεραπεία της. .
Οι δράσεις / παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Follow us: