Το “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας” διερευνά, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, επιχειρήσεις των τεσσάρων τομέων της οικονομίας (μεταποίησης, υπηρεσιών, λιανικού εμπορίου, κατασκευών), καθώς και καταναλωτές, με πολύτιμα συμπεράσματα για το οικονομικό γίγνεσθαι στη Βοιωτία.

Την έρευνα θα παρουσιάσει ο κ. Πασχάλης Τεμεκενίδης,
Research Director της Palmos Analysis P.C.
Θα μιλήσει για το επιχειρείν στην Στερεά Ελλάδα
ο κ. Κωνσταντίνος Γαλάνης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος, κ. Λάμπρος Ρόδης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας

(Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά)

Θέμα: «Παρουσίαση της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας,
“Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας”».
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για την
πληρέστερη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής, των κρατικών και
ιδιωτικών φορέων, αλλά και των κατοίκων της, διεξήγαγε Έρευνα Οικονομικής
Συγκυρίας – σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας –που αφορά επιχειρήσεις των
τεσσάρων τομέων της οικονομίας (μεταποίησης, υπηρεσιών, λιανικού εμπορίου,
κατασκευών) και καταναλωτές.
Η Έρευνα αποτελεί την 2η ετήσια του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και διεξήχθη, σε
συνολικό δείγμα 900 ερωτώμενων (400 επιχειρήσεων και 500 καταναλωτών).
Η Έρευνα για το “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας” διεξήχθη με τηλεφωνικές
συνεντεύξεις με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων (Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές
Οικονομικών & Πωλήσεων ή τους ιδιοκτήτες, αν πρόκειται για μικρότερες επιχειρήσεις)
με τη χρήση των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται από το Ίδρυμα Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN),
προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα με τις αντίστοιχες έρευνες που
διεξάγονται σε Εθνικό (ΙΟΒΕ) και Ευρωπαϊκό (DG ECFIN) επίπεδο.

Το “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας” αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργα-
λείο, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη αποτύπωση και κατανόηση του οικονομικού γί-
γνεσθαι στην Βοιωτία. Επιπλέον, βοηθά το Επιμελητήριό μας να διατυπώνει τις απόψεις

και προτάσεις του βασιζόμενο σε αξιόπιστες και αντικειμενικές πληροφορίες, αντίστοιχα
δε διευκολύνει τους αρμόδιους φορείς στη λήψη ορθολογικών και τεκμηριωμένων
αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του “Βαρόμετρου Επιμελητη-
ρίου Βοιωτίας” – ως ερευνητικού εργαλείου – και για την πληρέστερη ενημέρωση του

επιχειρηματικού κόσμου της Βοιωτίας, ενσωματώνονται στα ερωτηματολόγιά του και
“ad-hoc” ερωτήσεις, που αφορούν επίκαιρα θέματα. Οι εν λόγω ερωτήσεις τίθενται με
τέτοιο τρόπο (στο τέλος των τυποποιημένων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιεί το
“Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας”), ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στην Βοιωτία διακατέχονται
από απαισιοδοξία, καθώς η παρατεταμένη περίοδος ακρίβειας σε προϊόντα και ενέργεια,
δημιουργούν συνθήκες οικονομικής στενότητας και αβεβαιότητας. Ωστόσο,

καταγράφεται περιορισμός της απαισιοδοξίας σε σχέση με την περσινή χρονιά: ο “Δεί-
κτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης” στο Νομό Βοιωτίας διαμορφώνεται στις -39

μονάδες (-50 πέρυσι), σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον αντίστοιχο Εθνικό
δείκτη (-46).

Ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία” στο Νομό Βοιωτίας
βρίσκεται σε ουδέτερο έδαφος (-1 μονάδα) με ελάχιστη πτώση σε σχέση με το 2022,
ψηλότερα από τον αντίστοιχο Εθνικό (-8 μονάδες), αλλά και Ευρωπαϊκό δείκτη (-13
μονάδες), που αμφότεροι κινούνται σε καθαρά αρνητικό έδαφος.
Σε ελαφρά θετικό έδαφος και σαφώς χαμηλότερα από τον Εθνικό δείκτη, βρίσκεται
ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών” στον κλάδο των Υπηρεσιών στο Νόμο
Βοιωτίας. Πιο αναλυτικά, ο σχετικός “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών” για τον
τομέα των Υπηρεσιών καταγράφεται στο +4 (από +1 πέρυσι), ενώ ο αντίστοιχος Εθνικός
δείκτης βρίσκεται στο +40 και ο Ευρωπαϊκός στο +2.
Αρνητικό κλίμα καταγράφεται στις επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου στο Νομό
Βοιωτίας, σε αντίθεση με την εικόνα που επικρατεί σε Εθνικό επίπεδο. Έτσι, το ισοζύγιο
θετικών–αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Λιανικού
Εμπορίου” βρίσκεται στο -10 (από -19 πέρυσι), έναντι +19 σε Εθνικό και -6 σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε θετικό έδαφος κινείται ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών” στον κλάδο
των Κατασκευών με εντυπωσιακή ανάκαμψη σε σχέση με το 2022, σε υψηλότερο
μάλιστα επίπεδο από τον αντίστοιχο Εθνικό δείκτη. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών
εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Κατασκευών” βρίσκεται στις +8
μονάδες (από -10 μονάδες το 2022) στο Νομό Βοιωτίας, έναντι +5 μονάδων σε Εθνικό
και -11 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η έρευνα με τις AD-HOC ερωτήσεις εστιάζεται, αφενός στους καταναλωτές στους
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης, στα θέματα που αφορούν στην
κλιματική κρίση και στα σημαντικότερα προβλήματα που βιώνουν οι κάτοικοι του
Νομού, αφετέρου στις επιχειρήσεις στο κόστος ενέργειας, στη διαθεσιμότητα πρώτων
υλών, στα μέτρα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές, στην ιεράρχηση των
προβλημάτων των επιχειρήσεων στο Νομό και σε θέματα όπως η ρευστότητα, οι
δανειακές ανάγκες και οι σχέσεις τους με τις τράπεζες.
Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας”, η
οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία «Palmos Analysis PC», θα παρουσιαστεί
αναλυτικά την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 7.00 μ.μ., στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά).
Την έρευνα θα παρουσιάσει ο κ. Πασχάλης Τεμεκενίδης, Research Director
της Palmos Analysis P.C.
Θα μιλήσει για το επιχειρείν στην Στερεά Ελλάδα, ο κ. Κωνσταντίνος
Γαλάνης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας
και θα συντονίσει ο δημοσιογράφος, κ. Λάμπρος Ρόδης.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και η παρουσία σας θα αποτελέσει
τιμή για το Επιμελητηριο μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας
Παναγιώτης Αγνιάδης

Follow us: