Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επικοινωνήσουμε την λειτουργία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Γ.Ν.Θηβών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δίνονται στους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας αλλά και στους ευρύτερους πολίτες που χρήζουν των υπηρεσιών του Τμήματος. Το εν λόγω Τμήμα απαρτίζεται από Προϊστάμενο Ιατρό ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και από δύο Φυσικοθεραπευτές.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γ. Ν. Λιβαδειάς – Γ. Ν. Θηβών

(Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας )

Κατσαγκόλης Δ. Ιωάννης

Follow us: