Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε
σήμερα, Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου
Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, ενώ μεταδόθηκε
ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

Προ ημερήσιας διάταξης και με αφορμή τη συζήτηση επερωτήσεων Περιφερειακών
Συμβούλων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός αναφέρθηκε και στο ζήτημα
της επιλογής Προϊσταμένων των υπηρεσιών. Τόνισε, ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει
ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς της, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν
καταθέσει τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
του Υπουργείου Εσωτερικών προς αξιολόγηση. Η Περιφερειακή Αρχή έχει επανέλθει στο
Υπουργείο, επιζητώντας την άμεση συγκρότηση του συμβουλίου.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, το κορυφαίο θεσμικό όργανο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ενέκρινε τους κανονισμούς λειτουργίας των επιτροπών Εργασίας & Κοινωνικής Μέριμνας,
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Παράλληλα, ορίστηκαν εκπρόσωποι σε επιτροπές και
σε κοινωνικές δομές, όπως στην «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπου αποφασίστηκε να μετέχουν -πέραν του Περιφερειάρχη
Φάνη Σπανού- οι Χρήστος Ταξίδης, Απόστολος Αγγελακόπουλος, Αλίκη Λιάσκα, Δημήτρης
Κατσούλης, Δημήτρης Μαλούχος και Γιάννης Σαλταγιάννης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε επίσης, στην τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος 2024 για την ένταξη νέων έργων. Μεταξύ άλλων, εντάχθηκαν τα εξής:
 «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 250.000 €.
 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ», προϋπολογισμού 100.000 €.
 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΑΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
ΛΥΚΩΝ», προϋπολογισμού 8.680 €.
 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 63.227,64 €.
 «ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΙΤΕΑΣ», προϋπολογισμού 24.000 €.
 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ “BEYOND 4.0”», προϋπολογισμού 21.500 €.
Ακολούθως, γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Κύμης, όπως επίσης και επί της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός
δήλωσε: «Στο Περιφερειακό μας συμβούλιο συνδιαμορφώσαμε απόψεις και λάβαμε
αποφάσεις, που προωθούν λύσεις για τον τόπο και τους συμπολίτες μας. Εντάξαμε νέα έργα
και δράσεις στο Τεχνικό μας πρόγραμμα, γιατί προκύπτουν νέες ανάγκες, αλλά και γιατί
ωριμάζουν έργα στα οποία δίνουμε προτεραιότητα και τα χρηματοδοτούμε. Συνεχίζουμε
μεθοδικά και συνεργατικά να δουλεύουμε για την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας και
αποκρούουμε την τοξικότητα, που μόνο κακό κάνει στη δημοκρατική λειτουργία του
Περιφερειακού μας συμβουλίου».

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Λουκία Θεοδώρου τόνισε:
«Εξελίχθηκε ομαλά η σημερινή μας συνεδρίαση, παρά τη χρονική πίεση. Δώσαμε και πάλι τη
δυνατότητα να συζητηθούν και να απαντηθούν οι συνολικά 12 επερωτήσεις συναδέλφων
Περιφερειακών Συμβούλων. Ακολούθως, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία τα 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης».

Follow us: