Μόνιμος Φυσικοθεραπευτής ΤΕ διορίστηκε σήμερα, 05.02.2024 στο Γ. Ν. Θηβών. Το
Νοσοκομείο καλωσορίζει τον κ. Κουμπέ Εμμανουήλ και του εύχεται Καλή Θητεία και Καλή
Δύναμη.

 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής
του Γ. Ν. Λιβαδειάς – Γ. Ν. Θηβών

(Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας ) Κατσαγκόλης Δ. Ιωάννης

Follow us: