Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του παραρτήματος
Βοιωτίας του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ) στα
γραφεία του παραρτήματος στην Λιβαδειά.
Εισηγητικά αναλύθηκαν πλευρές του νομοσχεδίου που προτίθεται να
καταθέσει η κυβέρνηση και που διαλύει την απεξάρτηση και τις δομές
ψυχικής υγείας. Τονίστηκε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αποτελεί
«κεραυνό εν αιθρία» αλλά αποτελεί την φυσική συνέχεια της συνεχούς
υποβάθμισης των δομών απεξάρτησης και συνολικά των δομών ψυχικής
υγείας.
Μέσα από την πλούσια συζήτηση αναδείχτηκε η ανάγκη η απεξάρτηση να
παραμείνει δημόσια και δωρεάν, να μην αλλοιωθεί η φιλοσοφία των στεγνών
θεραπευτικών προγραμμάτων και να αποτραπεί η κατάθεση του
συγκεκριμένου νομοσχεδίου που στοχεύει στην ιατρικοποίηση του
φαινομένου της εξάρτησης και της αντιμετώπισής της, τον κατακερματισμό
της θεραπείας, τη διάλυση των βασικών στοιχείων των στεγνών θεραπευτικών
προγραμμάτων. Ανοίγει τον δρόμο στην εμπλοκή ΜΚΟ κι ιδιωτών, χωρίς να
ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με τα κέντρα πρόληψης κι εδραιώνει εργασιακές
σχέσεις που επιδεινώνουν τη θέση των εργαζομένων, το επιστημονικό έργο
και την οποιαδήποτε θεραπευτική σχέση.
Η ΓΣ αποφάσισε τον προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος στον οποίο
εντάσσεται η επικοινωνία και συμπόρευση με τους μαζικούς φορείς, τα
σωματεία και τους συλλόγους του νομού Βοιωτίας, με τα σχολεία και τους
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους Δήμους και την Περιφέρεια, για
πραγματοποίηση δράσεων κι εκδηλώσεων, με κορύφωση όπως κάθε χρόνο το
αντιναρκωτικό φεστιβάλ νέων τον Ιούνιο, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των
Ναρκωτικών.

31/01/2024
Το ΔΣ

Follow us: