Η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Λιβαδειάς σε συνέχεια των στοχευμένων και
οργανωμένων δράσεων που υλοποιεί στην τοπική κοινωνία με σκοπό την προαγωγή της
υγείας, πραγματοποίησε την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου στο Κέντρο Εναλλακτικών
Θεραπειών και Δραστηριοτήτων «ΕΠΙΔΡΩ», δράση ενημέρωσης για την στοματική υγεία και
διατροφή.
Ο Υπεύθυνος-Συντονιστής, Παιδίατρος κ. Σολούκος Δημήτριος και η Νοσηλεύτρια κα.
Ματάλα Δήμητρα είχαν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους μικρούς φίλους του
«ΕΠΙΔΡΩ» για την στοματική υγιεινή και κατά πόσο οι διατροφικές συνήθειες παίζουν
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της τερηδόνας και της ουλίτιδας. Για την καλύτερη
κατανόηση και συμμετοχή των παιδιών πραγματοποιήθηκε διαδραστικό παιχνίδι
ζωγραφικής με τη συγκεκριμένη θεματολογία.
Οι δράσεις/παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
ή Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα.
Διεύθυνση: Στρατηγού Ιωάννου 17-19, Λιβαδειά
Τηλ.: 2261025459
E-mail: tomy.levadia1@dypethessaly.gr
Δημήτριος Φ. Σολούκος
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Follow us: